Publication
Title
J. De Wortelaer, De wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005-2006) , p. 320
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.10.2011
Last edited 04.05.2021