Publication
Title
Transparantie inzake de beoordelingsmethodiek bij overheidsopdrachten: een kwestie van waarom niet? (noot onder RvS 19 februari 2009, nrs. 190.633 en 190.634, de NV OCE BELGIUM)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor aanbestedingsrecht
Publication
2010
Volume/pages
7 :5 (2010) , p. 358-367
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 03.11.2011
Last edited 12.10.2020