Title
UniCat revisited : Belgische collectieve catalogus opnieuw beschikbaar
Author
Faculty/Department
Administrative Services
Publication type
article
Publication
Bruxelles ,
Subject
Documentation and information
Source (journal)
Cahiers de la documentation / Association belge de documentation; Belgische Vereniging voor Documentatie. - Bruxelles
Volume/pages
65(2011) :3 , p. 31-38
ISSN
0007-9804
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
UniCat is de portal die de collecties van wetenschappelijke bibliotheken - ongeveer 13 miljoen records - in België ontsluit. UniCat werd gerealiseerd door de Belgische universiteitsbibliotheken in samenwerking met het Deense SemperTool. Dit artikel gaat dieper in op de ontstaansgeschiedenis van UniCat, met voorgangers zoals Collectieve Catalogus op Titel (CCT) en Collectieve Catalogus België (CCB) en belicht de verschillende functies van de portal, waaronder integratie met Impala. Het artikel geeft ook aan hoe andere bibliotheken hun collecties bij UniCat kunnen aanmelden. Het business model van UniCat is gebaseerd op deelname in de kosten a rato van het aantal geleverde records. Het project wordt uitgevoerd door een technische werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken en wordt aangestuurd door een stuurgroep met o.a. vertegenwoordigers van het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) en van de Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB).
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/035aef/d0a0cacd.pdf
Handle