Publication
Title
UniCat revisited : Belgische collectieve catalogus opnieuw beschikbaar
Author
Abstract
UniCat is de portal die de collecties van wetenschappelijke bibliotheken - ongeveer 13 miljoen records - in België ontsluit. UniCat werd gerealiseerd door de Belgische universiteitsbibliotheken in samenwerking met het Deense SemperTool. Dit artikel gaat dieper in op de ontstaansgeschiedenis van UniCat, met voorgangers zoals Collectieve Catalogus op Titel (CCT) en Collectieve Catalogus België (CCB) en belicht de verschillende functies van de portal, waaronder integratie met Impala. Het artikel geeft ook aan hoe andere bibliotheken hun collecties bij UniCat kunnen aanmelden. Het business model van UniCat is gebaseerd op deelname in de kosten a rato van het aantal geleverde records. Het project wordt uitgevoerd door een technische werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken en wordt aangestuurd door een stuurgroep met o.a. vertegenwoordigers van het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) en van de Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB).
Language
Dutch
Source (journal)
Cahiers de la documentation / Association belge de documentation; Belgische Vereniging voor Documentatie. - Bruxelles
Publication
Bruxelles : 2011
ISSN
0007-9804
Volume/pages
65 :3 (2011) , p. 31-38
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.11.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference