Publication
Title
Naar een herwaardering van de oefenschool?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bevrijding : tweemaandelijks tijdschrift van ACOD/Antwerpen/onderwijs / Algemene Centrale der Openbare Diensten. Gewest Antwerpen. Sektor Onderwijs. - Antwerpen, 1966 - 2008
Publication
Antwerpen : Algemene Centrale der Openbare Diensten , 1994
ISSN
2030-1669
Volume/pages
(sept-dec. 1994) , p. 108-115
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference