Publication
Title
Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging : verslag van het colloquium van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
69 :32 (2005-2006) , p. 1278-1279
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 16.11.2011
Last edited 25.05.2022