Publication
Title
De noodzaak van incidenteel hoger beroep om de voor de eerste rechter ingeroepen maar onbewezen verklaarde of niet beoordeelde feiten bij de appelrechter aan te brengen, (noot onder Cass. 3 april 2009)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor familierecht. - Mechelen, 2007, currens
Publication
Mechelen : 2010
ISSN
1784-1674
Volume/pages
1 (2010) , p. 12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference