Publication
Title
Economische regulering van luchthavens : de gevalstudie Brussels Airport Company
Author
Abstract
Deze bijdrage analyseert de wetenschappelijke literatuur rondom de economische regulering van luchthavens en past deze toe op Brussels Airport Company (BAC). Het blijkt, dat de hoeksteen waarop de huidige regulering van BAC is gebouwd ter discussie staat. BAC kan op geen enkel ogenblik gebruik maken van marktmacht die gepaard gaat met een natuurlijk monopolie. Er is zelfs geen evidentie voor het bestaan van een natuurlijk monopolie. Aan de andere kant is er ook geen twijfel dat toezicht op BAC noodzakelijk blijft, zij het dat de regulering op een andere wijze moet worden ingevuld.
Language
Dutch
Source (journal)
TPEdigitaal. - Place of publication unknown
Publication
Place of publication unknown : publisher unknown , 2011
ISSN
1875-8797
Volume/pages
5 :3 (2011) , p. 40-59
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference