Publication
Title
De eindverantwoordelijkheid van de werkgever inzake welzijn op het werk versus de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn schade bij arbeidsongeval : enkele kanttekeningen, (noot bij EVA-hof 10 december 2010, nr. E-2/10)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Sociaalrechtelijke kronieken. - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 2011
ISSN
0773-1701
Volume/pages
(2011) , p. 97-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference