Publication
Title
Het arrest-Melki-Abdeli van het Hof van Justitie van de Europese Unie : een voorwaardelijk "fiat" voor de voorrang van de toetsing aan de Grondwet op de toetsing aan het internationaal en Europees recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74 :19 (2010-2011) , p. 770-794
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 29.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference