Publication
Title
Joodse kinderen en hun vrije tijd : een kwalitatieve studie naar het vrijetijdsgedrag van orthodox Joodse kinderen in Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vrijetijdstudies. - Den Haag
Publication
Den Haag : 2011
ISSN
1384-2439
Volume/pages
29 :2 (2011) , p. 7-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference