Publication
Title
Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek en de verplichte vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen in het middel tot cassatie : een excessief formalisme?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete
Publication
Gent : Larcier , 2011
ISBN
9782804448172
Volume/pages
p. 117-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.11.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference