Title
Gebruik en toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg : hoe bepalend is de sociaaleconomische situatie in Antwerpen?
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Volume/pages
40(2011) :8 , p. 327-331
ISSN
0775-0501
2405-7827
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Achtergrond Het percentage huishoudens dat medische hulpverlening uitstelt wegens financiële redenen, neemt geleidelijk aan toe. Bovendien vinden bepaalde populaties de weg naar de eerstelijnshulpverlening niet en komen ze onnodig op de spoedgevallendienst of bij specialisten terecht. Dit onderzoek wil nagaan hoe de eerstelijnshulpverlening voor deze populaties beter toegankelijk gemaakt kan worden. Doel In dit onderzoek willen we nagaan of in een stad als Antwerpen eerstelijnszorg toegankelijk is voor iedereen. Methode De gegevens werden verzameld uit de Gezondheidsenquête die het OCMW Antwerpen in 2010 samen met de Stad Antwerpen organiseerde. De bevraging gebeurde op drie verschillende manieren: een postale enquête, een telefonische bevraging of een face-to-face interview. Resultaten We stelden vast dat leefloners frequenter medische hulp uitstellen wegens financiële redenen dan de globale Antwerpse populatie. Zij hebben ook minder vaak een vaste huisarts. Vooral alleenstaande ouders, huisvrouwen en -mannen, werkzoekenden, mensen die arbeidsongeschikt zijn, laagopgeleiden en allochtonen behoren tot de kwetsbare groepen in de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg. Besluit Wanneer we de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg willen bevorderen, zullen we vooral de hogergenoemde populaties beter moeten informeren over de verzekerbaarheid en hoe deze toegepast wordt. Wanneer hieraan voldaan wordt, zal het voor de huisarts ook gemakkelijker zijn deze kwetsbare groep op te vangen binnen de eerste lijn, zodat het gebruik van specialistische hulpverlening, die vaak niet nodig is, teruggedrongen kan worden.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/95c728/6bbdec4c8c2.pdf
Handle