Publication
Title
Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
70 (2006-2007) , p. 1089-1091
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 01.12.2011
Last edited 25.05.2022