Title
Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
70(2006-2007) , p. 1089-1091
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)