Title
Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
Subject
Law
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)