Title
Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
70(2006-2007) , p. 1089-1091
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)