Publication
Title
De gevolgen voor de huurovereenkomst bij inbreuken op de gewestelijke woningkwaliteitsnormen : botst de Vlaamse Wooncode met het gemene huurrecht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Huur : het huurrecht in de praktijk. - Gent, 1999 - 2012
Publication
Gent : 2009
ISSN
1379-5538
Volume/pages
104 (2009) , p. 108
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2011
Last edited 04.05.2021