Publication
Title
De gevolgen voor de huurovereenkomst bij inbreuken op de gewestelijke woningkwaliteitsnormen : botst de Vlaamse Wooncode met het gemene huurrecht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift huur. - Gent, 1999, currens
Publication
Gent : 2009
ISSN
1379-5538
Volume/pages
104(2009), p. 108
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2011
Last edited 06.03.2018