Publication
Title
huur van krotwoningen: opzet, verbeurdverklaring en nietigheid van de huurovereenkomst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 (2008-2009) , p. 1700-1702
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2011
Last edited 04.05.2021