Publication
Title
De vernieuwde straffen voor huisjesmelkerij : Hof van Cassatie en Grondwettelijk Hof zijn het opnieuw oneens over welke straf als de minst zware moet worden beschouwd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74 (2010-2011) , p. 18-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2011
Last edited 04.05.2021