Title
De vernieuwde straffen voor huisjesmelkerij : Hof van Cassatie en Grondwettelijk Hof zijn het opnieuw oneens over welke straf als de minst zware moet worden beschouwd
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
74(2010-2011) , p. 18-21
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)