Publication
Title
Deconsolidatie van deelnemingen in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde
Publication
1994
Volume/pages
19:4(1994), p. 3-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference