Publication
Title
Deconsolidatie van deelnemingen in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde
Publication
1994
Volume/pages
19 :4 (1994) , p. 3-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference