Title
Deconsolidatie van deelnemingen in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningenDeconsolidatie van deelnemingen in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningen
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Accountancy and Finance
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde
Volume/pages
19(1994):4, p. 3-20
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle