Publication
Title
Het multiculturalisme is dood, lang leve het multiculturalisme?! Pleidooi voor conceptuele helderheid en een herwaardering van de erkenning van verschil
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gelijk oversteken : een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie / Ackaert, Johan [edit.]; e.a.
Publication
Brugge : Vanden Broele , 2011
ISBN
978 90 4960 524 7
Volume/pages
p. 17-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Who feels integrated? An interdisciplinary analysis of patterns of identification and participation of three immigrant groups in Flanders.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.12.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference