Publication
Title
Minderheidserediensten en het Belgische eredienstenrecht. Notities in de marge
Author
Language
Dutch
Source (book)
Levensbeschouwingen en de overheid in België : een toelichting door vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnige niet-confessionele levensbeschouwing / Pooter, De, P. [edit.]; e.a.
Publication
Berchem : EPO , 2011
ISBN
978 90 382 1917 2
Volume/pages
p. 165-196
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.12.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference