Publication
Title
Basic enterprise engineering map : van details naar essentie
Author
Language
English
Source (journal)
Informatie : maandblad voor de informatievoorziening / Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking; Nederlands Genootschap voor Informatici. - Den Haag, 1950 - 2016
Publication
Den Haag : 2011
ISSN
0019-9907
Volume/pages
(2011)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.12.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference