Publication
Title
Tussen heks, dief en moordenaar : magie aan de basis in 's-Hertogenbosch, 1589-1598
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2009
ISSN
0778-8304
Volume/pages
18(2009), p. 297-319
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.12.2011
Last edited 30.07.2015
To cite this reference