Publication
Title
Gesloten deuren en onbetreden paden in het literaire nationalismeonderzoek. Recensie : Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen & Tom Sintobin (eds.) : Naties in een spanningsveld : tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
0038-7479
Volume/pages
53 :4 (2011) , p. 530-532
ISI
000298340900008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 22.12.2011
Last edited 26.12.2021
To cite this reference