Publication
Title
De uitbreiding van de schadeloosstelling overeenkomstig de resp. regelingen inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds naar wettelijk samenwonende partners
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
2034-2373
Volume/pages
(2009) , p. 311-327
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.12.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference