Publication
Title
Implementatie van HPV-vaccinatie in België
Author
Abstract
De manier waarop een vaccinatieprogramma georganiseerd en gefinancierd wordt heeft een grote invloed op het vaccinatiegedrag van mensen en op de mate waarin bepaalde doelgroepen bereikt worden. Aan de hand van terugbetalingsgegevens van vaccins voor humaan papillomavirus (HPV) bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) maken we een inschatting van de vaccinatiegraad in de periode voor de gratis universele HPV-vaccinatie via een collectief georganiseerd systeem (2007-2010). In deze periode vond HPV-vaccinatie plaats op initiatief van de meisjes zelf of van hun arts, en diende er remgeld betaald te worden. We laten zien dat aan twee voorwaarden voor een doeltreffend vaccinatiebeleid niet voldaan was. Ten eerste zijn er aanwijzingen dat zonder bijkomende inspanningen (zoals informatiecampagnes) de vaccinatiegraad zou afnemen over de tijd heen. Ten tweede werden bepaalde prioritaire doelgroepen, die een hoger risico hebben op baarmoederhalskanker, niet bereikt: mensen uit gezinnen met lagere inkomens en dochters van vrouwen die niet deelnemen aan screening voor baarmoederhalskanker. Gratis vaccinatie via een georganiseerd systeem (via de schoolgezondheidszorg, de huisarts, de pediater of de gynaecoloog) kan waarschijnlijk aan deze tekortkomingen tegemoetkomen. Daarnaast is het belangrijk het HPV-vaccinatiebeleid, samen met het beleid voor baarmoederhalskankerscreening, te integreren in een globale strategie ter bestrijding van baarmoederhalskanker.
Language
Dutch
Source (journal)
Onco-hemato : multidisciplinair tijdschrift voor oncologie. - Kraainem
Publication
Kraainem : 2011
ISSN
2030-2738
Volume/pages
5 :6 (2011) , p. 193-197
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference