Publication
Title
De samenhang tussen de exceptio non adimpleti contractus en de gerechtelijke ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie (noot onder Cass. 24 september 2009)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74 :32 (2010-2011) , p. 1346-1349
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 09.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference