Publication
Title
Een verplicht ouderschapsplan na echtscheiding? Inzichten vanuit de SiV-studie
Author
Abstract
In België worden wanneer twee ouders scheiden expliciet afspraken gemaakt over de verblijfsregeling, het gezag en de kosten voor de kinderen. Afspraken over de informatie-uitwisseling over en de taakverdeling in verband met de kinderen worden vaker achteraf gemaakt of krijgen zelfs vorm zonder expliciete afspraken. Resultaten, gebaseerd op gegevens uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”, tonen echter aan dat de domeinen met expliciete afspraken minder onvolkomenheden kennen dan de domeinen waarvoor er door de wetgeving geen expliciete afspraken vereist zijn. Daarom pleiten we ervoor om ouders in een geïntegreerd ouderschapsplan ook afspraken te laten maken over de taakverdeling en de informatie-uitwisseling. In Nederland zijn verblijf, kosten, taakverdeling en informatie-uitwisseling als aparte domeinen opgenomen in dergelijk ouderschapsplan dat ouders moeten toevoegen aan hun verzoek tot echtscheiding. Ook in België zou een ouderschapsplan gescheiden ouders kunnen helpen om vooraf meer afspraken over de minderjarige kinderen te maken en kinderen hierbij centraal te stellen.
Language
Dutch
Source (journal)
Relaties en Nieuwe Gezinnen
Publication
2011
Volume/pages
1 :1 (2011) , p. 1-35
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 10.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference