Publication
Title
Patiëntentevredenheid op een polikliniek : ontwikkelen van een meetinstrument
Author
Abstract
DOEL. Het ontwikkelen van een valide en betrouwbaar instrument voor het meten van tevredenheid van poliklinische patiënten. METHODE. Gegevens werden verzameld in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Op basis van de respons op een bestaande open vragenlijst werd een nieuwe, specifieke vragenlijst opgesteld met 39 stellingen die zes dimensies omvatten. In de facevaliditeitsstudie werd deze vragenlijst beoordeeld naar inhoud en vorm door 63 patiënten van vier geneeskundige en vier heelkundige poliklinieken en vervolgens aangepast. De aangepaste vragenlijst werd gedurende één week getoetst in een pilotstudie op dezelfde poliklinieken. Om de betrouwbaarheid te analyseren werden in navolging van de literatuur zes criteria gebruikt. Bovendien werd nagegaan of de vragenlijst voldoende representatief was om een differentiatie tussen de diensten te maken. RESULTATEN. Op basis van de face-validiteitsstudie werden, op twee na, alle stellingen van de nieuw ontworpen vragenlijst behouden. Tijdens de pilotstudie was de respons 67%. De Cronbachs α-coëfficiënt van de totale tevredenheidsschaal was 0,80 en de waarde voor dimensies varieerde tussen 0,70 en 0,93. In de scores van vijf dimensies werden significante verschillen gevonden tussen de poliklinieken. CONCLUSIE. Uit deze studie blijkt dat het meetinstrument voldoende betrouwbaar is ter evaluatie van de tevredenheid van poliklinische patiënten in het UZA en de mogelijkheid biedt tot differentiatie tussen verschillende poliklinische diensten. Externe validering dient nog te gebeuren om het instrument te kunnen gebruiken in andere ziekenhuizen.
Language
Dutch
Source (journal)
Verpleegkunde : Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen. - Lochem, 1986, currens
Publication
Lochem : De Tijdstroom , 2011
ISSN
0920-3273 [print]
2468-2225 [online]
Volume/pages
1 (20111) , p. 20-29
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference