Publication
Title
"Kwalitatieve rechten" van een onderkoper bij internationale koop en het Weens Koopverdrag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72:6(2008-2009), p. 230-236
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 12.01.2012
Last edited 11.01.2018