Title
Verjaring en verjaringstermijnen in de sociale bijstand
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Subject
Law
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht : verjaring en sociale zekerheid. - Brugge, 2011
Source (series)
Recht en sociale zekerheid. - Brugge; 15
ISBN
978-90-486-1205-5
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle