Publication
Title
Versterken van autonomie, zelfsturing en coöperatief leren : een oriëntatiekader voor werkplekleren en leren op de werkplek. Intern onderzoeksrapport GoLeWe
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 2011
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference