Title
Stagering van thymomen : prognostische factoren en genetische merkers
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
68(2012) :1 , p. 22-30
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In deze literatuurstudie wordt nagegaan welke prognostische factoren en welke genetische merkers een rol spelen bij de stagering van thymomen. De invloed van paraneoplastische syndromen, leeftijd, geslacht, classificaties, kapsel en heelkunde op de prognose werd onderzocht. De nauwkeurigheid van de verschillende classificaties in het bepalen van de prognose staat nog niet vast. Nieuwere chirurgische technieken zoals thoracoscopie en robotchirurgie kwamen recentelijk ter beschikking, waarbij een langere opvolging noodzakelijk is om na te gaan of er een gelijkaardige of betere overleving is dan bij de klassieke heelkundige technieken. Over genetische merkers is reeds veel bekend, maar er kunnen nog geen besluiten worden getrokken over hun precieze waarde in verband met de stagering, behandeling en prognose van thymomen.
Handle