Publication
Title
Stagering van thymomen : prognostische factoren en genetische merkers
Author
Abstract
In deze literatuurstudie wordt nagegaan welke prognostische factoren en welke genetische merkers een rol spelen bij de stagering van thymomen. De invloed van paraneoplastische syndromen, leeftijd, geslacht, classificaties, kapsel en heelkunde op de prognose werd onderzocht. De nauwkeurigheid van de verschillende classificaties in het bepalen van de prognose staat nog niet vast. Nieuwere chirurgische technieken zoals thoracoscopie en robotchirurgie kwamen recentelijk ter beschikking, waarbij een langere opvolging noodzakelijk is om na te gaan of er een gelijkaardige of betere overleving is dan bij de klassieke heelkundige technieken. Over genetische merkers is reeds veel bekend, maar er kunnen nog geen besluiten worden getrokken over hun precieze waarde in verband met de stagering, behandeling en prognose van thymomen.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in Belgiƫ , 2012
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
68 :1 (2012) , p. 22-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.01.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference