Publication
Title
Zeg, zwijg 'ns! Verdere ontwikkelingen van de imperatief van 'zeggen' in het Engels en het Nederlands
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek
Publication
2011
Volume/pages
6 (2011) , p. 1-15
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.01.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference