Title
Farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
67(2011) :24 , p. 1192-1201
ISSN
0371-683X
vabb
c:vabb:309553
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Geneesmiddelenzorg heeft een belangrijke plaats in de dagelijkse verpleegpraktijk. In het belang van de patiënt is het essentieel dat verpleegkundigen tijdens hun opleiding de nodige competenties aanleren om kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen verlenen. Dit cross-sectioneel onderzoek heeft tot doel organisatorische en inhoudelijke aspecten van het huidige aanbod farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen te beschrijven in relatie tot de geneesmiddelenkennis van de laatstejaarsstudenten. Het aanbod farmacologie varieert sterk tussen de verschillende onderwijsinstellingen, zowel wat betreft organisatie als invulling van de lessen. Farmacologie wordt niet standaard als een apart vak gegeven, maar wordt vaker verweven in verschillende lessen. In het algemeen waren de behaalde percentages op de kennis- en de rekentest laag. De vooropleiding van de student had een duidelijke invloed op de resultaten. De zelfbeoordeling van de studenten wat betreft de mate waarin ze zich voorbereid voelen om geneesmiddelenzorg te verlenen, stond in contrast met de resultaten op de kennis- en de rekentest. De resultaten duiden op onvoldoende kennis bij studenten verpleegkunde. Het is aanbevolen om een multidisciplinaire werkgroep samen te stellen die zich buigt over de competenties die een verpleegkundige moet bezitten om een kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen waarborgen.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/a29a5e/ae731505d67.pdf
Handle