Publication
Title
Farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen
Author
Abstract
Geneesmiddelenzorg heeft een belangrijke plaats in de dagelijkse verpleegpraktijk. In het belang van de patiënt is het essentieel dat verpleegkundigen tijdens hun opleiding de nodige competenties aanleren om kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen verlenen. Dit cross-sectioneel onderzoek heeft tot doel organisatorische en inhoudelijke aspecten van het huidige aanbod farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen te beschrijven in relatie tot de geneesmiddelenkennis van de laatstejaarsstudenten. Het aanbod farmacologie varieert sterk tussen de verschillende onderwijsinstellingen, zowel wat betreft organisatie als invulling van de lessen. Farmacologie wordt niet standaard als een apart vak gegeven, maar wordt vaker verweven in verschillende lessen. In het algemeen waren de behaalde percentages op de kennis- en de rekentest laag. De vooropleiding van de student had een duidelijke invloed op de resultaten. De zelfbeoordeling van de studenten wat betreft de mate waarin ze zich voorbereid voelen om geneesmiddelenzorg te verlenen, stond in contrast met de resultaten op de kennis- en de rekentest. De resultaten duiden op onvoldoende kennis bij studenten verpleegkunde. Het is aanbevolen om een multidisciplinaire werkgroep samen te stellen die zich buigt over de competenties die een verpleegkundige moet bezitten om een kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen waarborgen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2011
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
67 :24 (2011) , p. 1192-1201
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 16.01.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference