Publication
Title
Effecten van experimentele klimaatopwarming op uitheemse vs. inheemse plantensoorten
Author
Abstract
Invasieve planten vormen een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit. Klimaatopwarming zou de effecten van planteninvasies nog kunnen verergeren, maar dat is totnogtoe weinig onderzocht. We voerden daarom een studie naar de effecten van klimaatopwarming op uitheemse vs. inheemse plantensoorten. In een eerste experiment werden individuele inheemse en uitheemse soorten blootgesteld aan de huidige of een warmere temperatuur (+3 °C) in klimaatgecontroleerde groeikassen. Gemiddeld gezien werden inheemse soorten minder productief in het warmere klimaat, terwijl hun uitheemse tegenhangers een omgekeerde respons vertoonden. In de volgende twee experimenten testten we het effect van een hogere temperatuur op de competitie tussen invasieve en inheemse plantensoorten, zowel wanneer er wel als wanneer er geen bodem-droogte was. De gesimuleerde klimaatscondities hadden verschillende effecten op de competitie afhankelijk van het bestudeerde soortenpaar en van de bodemvochtigheid. Onze resultaten suggereren dat de mate waarin invasieve planten kunnen omgaan met perioden van bodemdroogte belangrijk is voor hun competitieve succes in een toekomstige warmere wereld.
Language
Dutch
Source (journal)
ANTenne : tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie. - Antwerpen, 2007, currens
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
2030-4366
Volume/pages
6 :1 (2012) , p. 10-13
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference