Title
Art. 77, 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies van de auteurswet van 30 juni 1994 Art. 77, 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies van de auteurswet van 30 juni 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Mechelen :Kluwer, [*]
Subject
Law
Source (book)
Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
ISBN - Hoofdstuk
90-5583-130-1
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Handle