Publication
Title
Dienstverlening op maat of uitsluiting : een ongemakkelijk spanningsveld voor de sociale sector
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van kwaad naar beter... opkomen voor jezelf : mensen in armoede op zoek naar een toegankelijke cursus sociale vaardigheden / Recht-Op Borgerhout
Publication
Antwerpen : 2011
Volume/pages
p. 43-45
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference