Publication
Title
Het zal je buur maar zijn : integratie van slachtoffers en daders van mensenhandel met de problematiek van seksuele uitbuiting
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mi(nte)gratie : over nieuwe vormen van migratie en integratie / Timmerman, Christiane [edit.]; e.a.
Publication
Antwerpen : UPA , 2011
ISBN
9789077271599
Volume/pages
p. 283-327
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference