Publication
Title
Zwrot wizualny w badaniach i komunikacji wiedzy. Kluczowe problemy rozwijania kompetencji wizualnej w naukach spolecznych
Author
Language
English
Source (book)
Badania wizualne w dzialaniu / Frackowiak [edit.]; e.a.
Publication
Warszawa : Bec Zmianz , 2011
ISBN
9788362418084
Volume/pages
p. 21-36
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.01.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference