Title
Gezin en arbeid in je eentje : combinatiestrategieën van alleenstaande moeders en vaders
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Deventer ,
Subject
Sociology
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Volume/pages
27(2011) :4 , p. 487-506
ISSN
0169-2216
vabb
c:vabb:309099
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De combinatie werk-gezin is zowel in de wetenschappelijke literatuur als bij beleidmakers een hot topic. In de wetenschappelijke literatuur wordt de problematiek van de combinatie arbeid en gezin vooral behandeld vanuit het standpunt van (ouder)paren. Slechts enkele onderzoeken richten zich specifiek op de combinatieproblematiek bij alleenstaande ouders. Om het evenwicht tussen werk en gezin zo weinig mogelijk te verstoren gebruiken mensen strategieën. In de literatuur worden twee strategieën naar voor geschoven: men kan ervoor kiezen in te grijpen in de arbeidsrol of/en men past de gezinsrol aan om zo de arbeidsrol beter te kunnen combineren. De vraag blijft welke strategieën alleenstaande ouders gebruiken om arbeid en gezin te combineren. Om een antwoord te vinden op deze vraag werden 28 biografische interviews afgenomen met alleenstaande vaders en alleenstaande moeders. Op basis van enkele kenmerken zoals jobtevredenheid, werkervaring, opleidingsniveau en mate van conflict werd een onderscheid gemaakt tussen vier types alleenstaande ouders. In dit artikel worden deze vier types besproken en zal dieper ingegaan worden op de manier waarop zij al dan niet een evenwicht vinden tussen werk en gezin.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/d33288/92171cef20c.pdf
Handle