Publication
Title
Hoe veilig of onveilig is je draadloze netwerk
Author
Abstract
De combinatie werk-gezin is zowel in de wetenschappelijke literatuur als bij beleidmakers een hot topic. In de wetenschappelijke literatuur wordt de problematiek van de combinatie arbeid en gezin vooral behandeld vanuit het standpunt van (ouder)paren. Slechts enkele onderzoeken richten zich specifiek op de combinatieproblematiek bij alleenstaande ouders. Om het evenwicht tussen werk en gezin zo weinig mogelijk te verstoren gebruiken mensen strategieën. In de literatuur worden twee strategieën naar voor geschoven: men kan ervoor kiezen in te grijpen in de arbeidsrol of/en men past de gezinsrol aan om zo de arbeidsrol beter te kunnen combineren. De vraag blijft welke strategieën alleenstaande ouders gebruiken om arbeid en gezin te combineren. Om een antwoord te vinden op deze vraag werden 28 biografische interviews afgenomen met alleenstaande vaders en alleenstaande moeders. Op basis van enkele kenmerken zoals jobtevredenheid, werkervaring, opleidingsniveau en mate van conflict werd een onderscheid gemaakt tussen vier types alleenstaande ouders. In dit artikel worden deze vier types besproken en zal dieper ingegaan worden op de manier waarop zij al dan niet een evenwicht vinden tussen werk en gezin.
Language
Dutch
Source (journal)
Informatie : maandblad voor de informatievoorziening / Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking; Nederlands Genootschap voor Informatici. - Den Haag, 1950 - 2016
Publication
Den Haag : 2011
ISSN
0019-9907
Volume/pages
53 :10 (2011) , p. 24-29
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference