Publication
Title
Cloud computing genuanceerd : een afgewogen beeld van de voordelen en risico's
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Informatie : maandblad voor de informatievoorziening / Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking; Nederlands Genootschap voor Informatici. - Den Haag, 1950 - 2016
Publication
Den Haag : 2012
ISSN
0019-9907
Volume/pages
(2012) , p. 24-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference