Publication
Title
Navorming voor huisartsen in Vlaanderen inzake palliatieve zorg : een doorlichting van het registratiesysteem
Author
Abstract
nleiding. Periodieke evaluatie en herwaardering (accreditering) voor artsen is wereldwijd aanvaard. De voorwaarden voor herwaardering vertonen echter grote variaties en kunnen navorming (bijscholing), peer review en een evaluatie van het praktijkfunctioneren omvatten, al dan niet aangevuld met een examen. Een controle hierop kan uitgeoefend worden door artsenorganisaties, verzekeringsinstanties, overheidsinstanties of een combinatie ervan. Een goed beheer van deze accrediteringsgegevens moet het mogelijk maken dat navormingsorganisatoren een coherent programma kunnen samenstellen, dat artsen bijscholingen kunnen kiezen volgens hun persoonlijke leernoden en dat controlerende instanties het individuele traject van elke arts kunnen superviseren. Het is niet geweten of de huidige gegevensbank van geaccrediteerde navormingsactiviteiten aan deze doelstellingen voldoet. Methode. De Belgische nationale registratiegegevens inzake bijscholing werden geëvalueerd met betrekking tot toegankelijkheid, inhoud en bruikbaarheid. Resultaten. De gegevensbank is niet online toegankelijk. De registratie bevat gegevens betreffende datum en titel van de navorming, naam van de organisator, aantal navormingseenheden en paritair comité dat de navormingseenheden heeft toegekend. Er is geen registratie van de kwaliteitscriteria van de navorming, het aantal deelnemende artsen en de relatie van de navorming tot de persoonlijke leernoden. Besluit. De nationale navormingsregistratie is niet in staat om te voldoen aan de verwachtingen aangaande accrediteringsprogramma's van huisartsen, navormingsorganisatoren en controlerende instanties. Bijkomende registratie inzake de kwaliteitscriteria van navorming, de deelname van artsen en de relatie tot persoonlijke leernoden is noodzakelijk. Het verbinden van deze gegevensbank met andere programma's, zoals voorschriftenregistratie (feedbackrapporten van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)) of preventieprogramma's (bv. mammografiescreening), zou een meerwaarde kunnen betekenen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2012
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
68 :3 (2012) , p. 109-115
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference