Publication
Title
Navorming voor huisartsen in Vlaanderen inzake palliatieve zorg : een doorlichting van het registratiesysteem
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2012
ISSN
0371-683X
Volume/pages
68:3(2012), p. 109-115
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.02.2012
Last edited 02.10.2015
To cite this reference