Publication
Title
Beeld van de stad : picturale voorstellingen van stedelijkheid in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Departement Geschiedenis , 2011
Volume/pages
374 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference