Publication
Title
Legislatieve validatie nader bekeken
Author
Language
Dutch
Source (series)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht
Publication
Brussel : 2012
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference