Publication
Title
Verscheurdheid, dood en spel : het heilige in Blanchots opvatting van de moderne poëzie en literatuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
De _stem en het schrift : drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomt van de boekcultuur / Blanchot, Maurice [edit.]; e.a.
Publication
Kapellen : Pelckmans , 2012
ISBN
978-90-8687-075-2
Volume/pages
p. 155-179
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.02.2012
Last edited 07.10.2022
To cite this reference