Publication
Title
Vertogen over gelijkheid, religie en ras in de discussie over gelijkberechtiging van joden in Frankrijk en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (book)
Grenzeloze gelijkheid : historische vertogen over cultuurverschil / Grever, M. [edit.]; e.a.
Publication
Amsterdam : Bert Bakker, 2011
ISBN
978-90-351-3689-2
Volume/pages
p. 77-97
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.02.2012
Last edited 11.09.2014
To cite this reference