Publication
Title
Witwassen in België van illegale vermogensvoordelen gehaald uit een buitenlands basismisdrijf na de wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake heling en inbeslagneming en het arrest C-367/05 van het Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent. - Brussel, 2003, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
1781-8079
Volume/pages
1(2008), p. 43-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.02.2012
Last edited 10.07.2013
To cite this reference