Publication
Title
Het Hof van Cassatie en het arrest C-367/05 van het Hof van Justitie: dekt het Belgische begrip eenheid van opzet het begrip dezelfde feiten onder het ne bis in idem-beginsel van artikel 54 SUO
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2009
ISSN
1782-3447
Volume/pages
2 (2009) , p. 112-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 17.02.2012
Last edited 15.07.2021
To cite this reference