Title
Het Hof van Cassatie en het arrest C-367/05 van het Hof van Justitie: dekt het Belgische begrip eenheid van opzet het begrip dezelfde feiten onder het ne bis in idem-beginsel van artikel 54 SUO
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2009) :2 , p. 112-120
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:374440
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle