Publication
Title
Strafrechtelijke verantwoordelijk-heid, een beheersbaar ondernemingsrisico? De delegatie in het strafrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
65:29(2001-2002), p. 1009-1026
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.02.2012
Last edited 25.04.2017
To cite this reference