Publication
Title
De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk: haarpluk? Verslagboek van de Studiedag van het Jaarcongres 2003 van het Instituut van Forensisch Auditoren gehouden op respectievelijk 9 oktober 2003 te Gent en 11 december 2003 te Brussel
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2004
ISBN
90-5095-392-1
Volume/pages
246 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.02.2012
Last edited 12.09.2014
To cite this reference